Прийняття в експлуатацію електроустановок

Згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС)»

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами сертифіката.

До прийняття електроустановок в експлуатацію повинні бути проведені індивідуальні випробування обладнання і окремих систем (індивідуальні пуски).Комплексне випробування організовує і проводить замовник. Під час комплексного випробування повинна бути перевірена спільна робота основних агрегатів, технологічних схем і всього допоміжного обладнання під навантаженням та безпечність їх експлуатації.Комплексні випробування вважаються проведеними за умови нормальної і безперервної роботи основного і допоміжного обладнання протягом 72 годин, а ліній електропередавання – протягом 24 годин.

Підключення електроустановок до електричної мережі здійснюється в установленому порядку. Підключення електроустановок до електричної мережі з дефектами та недоробками забороняється.

Для оформлення підключення електроустановки до електричної мережі замовник надає інспектору центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду (електропередавальній організації) електроустановку для здійснення технічного огляду, а також необхідну документацію. Технічний огляд електроустановок проводиться для об’єктів напругою до 1 кВ ІІ та ІІІ категорій з надійності електропостачання – представником електропередавальної організації.

Результати технічного огляду щодо відповідності, нових та реконструйованих електричних установок та мереж, технічним умовам, нормам, правилам і стандартам фіксуються у відповідному акті огляду.